Клиентът Винаги е Прав! Изхождайки от тази максима било то и клиент за 1$ трябва да получи нужното уважение.

Клиентът заслужава винаги и само Истината и то в правилният момент и навреме!

Клиентът винаги е прав, дори реално да не е прав! Просто трябва да знае, че има и друга Истината!

Добрият клиент е наш приятел!